Transportujemy kruszywa i materiały budowlane do 30 ton 

- Ciągnikami siodłowymi Man TGS 4x4 z naczepami wywrotkami

- Ciężarówkami czteroosiowymi Mercedes Arocs

Czego używamy
Żwirownia Olsztyn żwir olsztyn piach olsztyn piasek olsztyn piasek Dywity  piach dywity żwirownia dywity żwir dywity piasek Olsztynek piach olsztynek żwirownia olsztynek żwir olsztynek  piasek Reszel piach Reszel żwirownia reszel  żwir reszel

Żwirownie w Nowych Włókach, Reszlu oraz Lichtajnach są górniczymi zakładami wydobycia i przerobu kruszyw naturalnych. Dzięki dobrej jakości pokładów piasku oraz żwiru szybko stworzyły bazę stałych klientów i kontrahentów. Nasze żwirownie funkcjonują od 2000 roku. Funkcjonujemy na terenie Olsztyna.

Żwir Piach Żwirownia Olsztyn żwir olsztyn piach olsztyn piasek olsztyn piasek Dywity  piach dywity żwirownia dywity żwir dywity piasek Olsztynek piach olsztynek żwirownia olsztynek żwir olsztynek  piasek Reszel piach Reszel żwirownia reszel  żwir reszelOlsztyn
Czym się zajmujemy

- pospółka nienormowana

- piasek siany 0 - 4 mm

- piasek siany 0 - 6 mm

- piasek płukany 0 - 2 mm

- żwir płukany 2 - 8 mm

- żwir płukany 8 - 16 mm

- żwir płukany 16 - 32 mm

- mieszanka do stabilizacji 0 - 31,5 C 50/30

- mieszanka do stabilizacji 0 - 31,5 C 50/10

- mieszanka do stabilizacji 0 - 31,5 C 90/3

- mieszanka do stabilizacji 0 - 63 mm

- głazy kamienne

 

Inny asortyment kruszyw na zapytanie

 

 

Kruszywa
Żwirownia Olsztyn żwir olsztyn piach olsztyn piasek olsztyn piasek Dywity  piach dywity żwirownia dywity żwir dywity piasek Olsztynek piach olsztynek żwirownia olsztynek żwir olsztynek  piasek Reszel piach Reszel żwirownia reszel  żwir reszel

Witaj!

W czym możemy pomóc?

Żwir Olsztyn żwirownia olsztyn Piach Olsztyn Kruszywo Olsztyn Olsztyn Żwirownia Olsztyn Piasek Olsztyn Żwirownia Reszel Żwirownia Dywity Żwirownia Olsztynek

 

Firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Danuta Giak funkcjonuje na rynku od lat 90-tych. W latach 1991-2000 działalność ta ukierunkowana była przede wszystkim na usługi transportowe. Znaczącym wydarzeniem przyspieszającym rozwój firmy było uzyskanie koncesji zezwalającej na eksploatację kopalni kruszyw w miejscowości Nowe Włóki. W 2000 roku w momencie uruchomienia kopalni właściciel firmy podjął decyzję o zakupach nowych środków transportowych. Dobrej jakości pokłady kruszywa w kolejnych latach działalności firmy szybko stworzyły bazę stałych klientów i kontrahentów firmy. Pomimo trudnego okresu 2000-2003 spowodowanego przede wszystkim niewielkimi inwestycjami w infrastrukturę drogową, budownictwo mieszkaniowe itp. firma zwiększała swoje obroty i powiększała liczbę klientów. Stabilny rozwój pozwolił wnioskodawcy na podjęcie kolejnych wyzwań inwestycyjnych w zakresie poszerzenia taboru transportowego i maszynowego do obsługi kopalni kruszyw. Systematycznie podejmowane działania inwestycyjne w nowoczesny tabor samochodowo - sprzętowy oparty o handel kruszywami wysokiej jakości dał możliwość maksymalnego wykorzystania sprzyjających warunków zewnętrznych do rozwoju firmy. 
Nasza firma posiada "Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:, "Certyfikat kompetencji zawodowych" oraz "Decyzje w sprawie zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne"

Żwirownia Olsztyn

Żwirownia Olsztyn

 

 

 

 

Żwir Olsztyn

Żwir Olsztyn

Piasek Olsztyn

Piasek Olsztyn

piach Olsztyn

Piach Olsztyn

piach olsztyn piasek olsztyn piasek Dywity  piach dywity  dywity piasek Olsztynek piach olsztynek żwir olsztynek  piasek Reszel piach Reszel reszel  żwir reszel

piach olsztyn piasek olsztyn piasek Dywity  piach dywity  dywity  piasek Olsztynek piach olsztynek  olsztynek żwir olsztynek  piasek Reszel piach Reszel reszel 

 

 

Żwirownia Olsztyn żwir olsztyn piach olsztyn piasek olsztyn piasek Dywity  piach dywity żwirownia dywity piasek Olsztynek piach olsztynek   żwir olsztynek  piasek Reszel piach Reszel  reszel  

Żwirownia Olsztyn żwir olsztyn piach olsztyn piasek olsztyn piasek Dywity  piach dywity  piasek Olsztynek piach olsztynek żwirownia olsztynek żwir olsztynek  piasek Reszel piach Reszel  reszel  

Witaj!

Żwir Olsztyn żwirownia olsztyn Piach Olsztyn Kruszywo Olsztyn Olsztyn Żwirownia Olsztyn Piasek Olsztyn Żwirownia Reszel Żwirownia Dywity Żwirownia Olsztynek
W kilku słowach o tym co robimy

Zajmujemy się wydobywaniem i transportem kruszców na terenie Warmii i Mazur. Żwirownia Olsztyn. Swoje żwirownie mamy w Nowych Włókach gm. Dywity (główna żwirownia), Klewnie gm. Reszel oraz Lichtajnach gm. Olsztynek.

Możecie państwo do nas napisać 

giakdariusz@wp.pl

Lub zadzwonić do nas pod numer

+48 609 525 444

+48 605 304 065

Kontakt z nami - Żwirownia Olsztyn
Żwir Piach Kruszywo Olsztyn
Żwirownia Olsztyn żwir olsztyn piach olsztyn piasek olsztyn piasek Dywity  piach dywity żwirownia dywity żwir dywity piasek Olsztynek piach olsztynek żwirownia olsztynek żwir olsztynek  piasek Reszel piach Reszel żwirownia reszel  żwir reszel
Żwir Olsztyn Żwirownia Olsztyn PIach Olsztyn Piasek Olsztyn