Żwir Olsztyn żwirownia olsztyn Piach Olsztyn Kruszywo Olsztyn Olsztyn Żwirownia Olsztyn Piasek Olsztyn Żwirownia Reszel Żwirownia Dywity Żwirownia Olsztynek
 

Firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Danuta Giak funkcjonuje na rynku od lat 90-tych. W latach 1991-2000 działalność ta ukierunkowana była przede wszystkim na usługi transportowe. Znaczącym wydarzeniem przyspieszającym rozwój firmy było uzyskanie koncesji zezwalającej na eksploatację kopalni kruszyw w miejscowości Nowe Włóki. W 2000 roku w momencie uruchomienia kopalni właściciel firmy podjął decyzję o zakupach nowych środków transportowych. Dobrej jakości pokłady kruszywa w kolejnych latach działalności firmy szybko stworzyły bazę stałych klientów i kontrahentów firmy. Pomimo trudnego okresu 2000-2003 spowodowanego przede wszystkim niewielkimi inwestycjami w infrastrukturę drogową, budownictwo mieszkaniowe itp. firma zwiększała swoje obroty i powiększała liczbę klientów. Stabilny rozwój pozwolił wnioskodawcy na podjęcie kolejnych wyzwań inwestycyjnych w zakresie poszerzenia taboru transportowego i maszynowego do obsługi kopalni kruszyw. Systematycznie podejmowane działania inwestycyjne w nowoczesny tabor samochodowo - sprzętowy oparty o handel kruszywami wysokiej jakości dał możliwość maksymalnego wykorzystania sprzyjających warunków zewnętrznych do rozwoju firmy. 
Nasza firma posiada "Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:, "Certyfikat kompetencji zawodowych" oraz "Decyzje w sprawie zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne"

W kilku słowach o tym co robimy

Zajmujemy się wydobywaniem i transportem kruszców na terenie Warmii i Mazur. Żwirownia Olsztyn. Swoje żwirownie mamy w Nowych Włókach gm. Dywity (główna żwirownia), Klewnie gm. Reszel oraz Lichtajnach gm. Olsztynek.

Możecie państwo do nas napisać 

giakdariusz@wp.pl

Lub zadzwonić do nas pod numer

+48 609 525 444

+48 605 304 065

Kontakt z nami - Żwirownia Olsztyn
Żwir Piach Kruszywo Olsztyn
Żwirownia Olsztyn żwir olsztyn piach olsztyn piasek olsztyn piasek Dywity  piach dywity żwirownia dywity żwir dywity piasek Olsztynek piach olsztynek żwirownia olsztynek żwir olsztynek  piasek Reszel piach Reszel żwirownia reszel  żwir reszel
Żwir Olsztyn Żwirownia Olsztyn PIach Olsztyn Piasek Olsztyn