o firmie

Firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Danuta Giak funkcjonuje na rynku od lat 90-tych. W latach 1991-2000 działalność ta ukierunkowana była przede wszystkim na usługi gastronomiczne oraz usługi transportowe. Znaczącym wydarzeniem przyspieszającym rozwój firmy było uzyskanie koncesji zezwalającej na eksploatację kopalni kruszyw w miejscowości Nowe Włóki. W 2000 roku w momencie uruchomienia kopalni właściciel firmy podjął decyzję o zakupach nowych środków transportowych. Dobrej jakości pokłady kruszywa w kolejnych latach działalności firmy szybko stworzyły bazę stałych klientów i kontrahentów firmy. Pomimo trudnego okresu 2000-2003 spowodowanego przede wszystkim niewielkimi inwestycjami w infrastrukturę drogową, budownictwo mieszkaniowe itp. firma zwiększała swoje obroty i powiększała liczbę klientów. Stabilny rozwój pozwolił wnioskodawcy na podjęcie kolejnych wyzwań inwestycyjnych w zakresie poszerzenia taboru transportowego i maszynowego do obsługi kopalni kruszyw. Systematycznie podejmowane działania inwestycyjne w nowoczesny tabor samochodowo - sprzętowy oparty o handel kruszywami wysokiej jakości dał możliwość maksymalnego wykorzystania sprzyjających warunków zewnętrznych do rozwoju firmy.
 
Nasza firma posiada "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:, "Certyfikat kompetencji zawodowych" oraz "Decyzja w sprawie zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne".